Việc làm với Tiendientu

Tiếp cận 40,000+ tin tuyển dụng việc làm mỗi ngày từ Tiendientu

Remote

OKX tuyển dụng đối tác kinh doanh thu nhập không giới hạn

OKX

Việt Nam

Còn 218 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 3 tuần

Trên 50 triệu

Remote, Part Time

Tiendientu.com – Tiền điện tử Tuyển dụng CTV Content Crypto Part-Time

Tiendientu

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Việc làm mới nhất

Remote

OKX tuyển dụng đối tác kinh doanh thu nhập không giới hạn

OKX

Việt Nam

Còn 218 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 3 tuần

Trên 50 triệu

Full Time

OMarket Tuyển dụng Customer Service Leader tại Bình Thạnh, HCM – Mức lương 15-30 triệu/tháng

OMarket

Hồ Chí Minh

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

25-30 triệu

Full Time

OMarket Tuyển dụng Community Manager tại Bình Thạnh, HCM – Mức lương 9-12 triệu/tháng

OMarket

Hồ Chí Minh

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

10-15 triệu

Full Time

OMarket Tuyển dụng Content Marketing tại Bình Thạnh, HCM – Mức lương 9-12 triệu/tháng

OMarket

Hồ Chí Minh

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

10-15 triệu

Full Time

Icetea Labs Tuyển dụng Business Development tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương upto 1000 USD/tháng

Icetea Labs

Hà Nội

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

20-25 triệu

Full Time

Vatek Tuyển dụng Developer Specialist tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương upto 20 triệu/tháng

Vatek

Hà Nội

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

15-20 triệu

Full Time

Techcom Blockchain Tuyển dụng Social Growth Specialistr tại Quận I, HCM – Mức lương 600-700 USD/tháng

Techcom Blockchain

Hà Nội

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

15-20 triệu

Full Time

Techcom Blockchain Tuyển dụng Account Manager tại Quận I, HCM – Mức lương thỏa thuận

Techcom Blockchain

Hồ Chí Minh

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

Techcom Blockchain Tuyển dụng Content Marketing tại Hà Nội, HCM – Mức lương thỏa thuận

Techcom Blockchain

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

Aura Network Tuyển dụng Backend Developer tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

Aura Network

Hà Nội

Còn 4 ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

Hyratek Tuyển dụng Backend Blockchain Developer (Node.Js) tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương 20-30 triệu/tháng

Hyratek

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

25-30 triệu

Full Time

Hyratek Tuyển dụng Marketing specialist tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

Hyratek

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

Hyratek Tuyển dụng Business Development tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

Hyratek

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

VNPAY Tuyển dụng Developer Specialist tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

VNPAY

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Full Time

COINWIKI Tuyển dụng Hành chính nhân sự tại Hoàng Mai, Hà Nội – Mức lương 7-10 triệu/tháng

Coinwiki

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

5-10 triệu

Full Time

COINWIKI Tuyển dụng Business Development tại Hoàng Mai, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Coinwiki

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

COINWIKI Tuyển dụng Community Manager tại Hoàng Mai, Hà Nội – Mức lương 8-12 triệu/tháng

Coinwiki

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

YUNERO Tuyển dụng Developer Specialist tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

YUNERO

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Full Time

AMELA Tuyển dụng Developer Specialist tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương upto 4000 USD

AMELA

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Trên 50 triệu

Full Time

NCC Tuyển dụng Developer Specialist tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng – Mức lương thỏa thuận

NCC

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Full Time

EVOL Tuyển dụng Blockchain Techlead tại Quận 7, HCM – Mức lương upto 70 triệu/tháng

EVOL

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Trên 50 triệu

Full Time

FPT IS Tuyển dụng Developer Specialist tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương upto 40 triệu/tháng

FPT IS

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

35-40 triệu

Full Time

Moonlab Tuyển dụng Tester tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương 8-15 triệu/tháng

Moonlab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Moonlab Tuyển dụng Video Editor tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Moonlab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Moonlab Tuyển dụng 2D Game Artist tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Moonlab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Moonlab Tuyển dụng Content Marketing tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Moonlab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Techfarm Tuyển dụng Business Development tại Thủ Đức, HCM – Mức lương thỏa thuận

Techfarm

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Remote, Part Time

Tiendientu.com – Tiền điện tử Tuyển dụng CTV Content Crypto Part-Time

Tiendientu

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

Full Time

Consen Lab Tuyển Dụng HUMAN RESOURCES MANAGER tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương Up to $1000

Consen Lab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Alchemy Technologies Tuyển dụng Developer Specialist tại Quận 3, HCM – Mức lương thỏa thuận

Alchemy Technologies

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

TradeCoin Việt Nam Tuyển dụng Content Marketing tại Gò Vấp, HCM – Mức lương 8-15 triệu/tháng

TradeCoin Việt Nam

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

FABBI Tuyển dụng Crypto Researcher tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

Fabbi

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Full Time

Sailfish Tuyển dụng Crypto Researcher tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 8-12 triệu/tháng

Sailfish

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Sailfish Tuyển dụng Content Marketing tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 8-10 triệu/tháng

Sailfish

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

5-10 triệu

Full Time

Playground Tuyển dụng Community Manager tại Thủ Đức, HCM – Mức lương 8-13 triệu/tháng

Playground

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Playground Tuyển dụng Developer Specialist tại Thủ Đức, HCM – Mức lương upto 45 triệu/tháng

Playground

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

35-40 triệu

Full Time

TimeGroup tuyển dụng Content Lead tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương upto 1000 USD/tháng

TimeGroup

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

TimeGroup tuyển dụng Content marketing tại Thanh Xuân, Hà Nội – Mức lương 10-16 triệu/tháng

TimeGroup

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

VMO Tuyển dụng Marketing specialist tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương 15-20 triệu/tháng

VMO

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu

Remote

Binance Tuyển dụng Java Engineer (Remote) – Mức lương thỏa thuận

Binance

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 3 tuần

35-40 triệu

Full Time

Wolffun Game Tuyển dụng Web3 Growth Manager tại Quận 3, HCM – Mức lương 25-30 triệu/tháng

Wolffun Game

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

Wolffun Game Tuyển dụng Web3 Marketing Leader tại Quận 3, HCM – Mức lương 20-30 triệu/tháng

Wolffun Game

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu, 25-30 triệu

Full Time

CODE LABS Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc tại Tân Định, HCM – Mức lương upto 35 triệu/tháng

CODE LABS

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

30-35 triệu

CODE LABS Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Tiếng Trung) tại Tân Định, HCM – Mức lương 800-1400 USD/tháng

CODE LABS

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

30-35 triệu

Full Time

CODE LABS Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Tiếng Anh) tại Tân Định, HCM – Mức lương upto 25 triệu/tháng

CODE LABS

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Marchi Labs Tuyển dụng Community Management tại Hoàng Mai, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

Marchi Labs

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

SASEEME Tuyển dụng Marketing specialist tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 10-20 triệu/tháng

SASEEME

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu, 15-20 triệu

Full Time

A.N Lab Tuyển dụng Developer Specialist tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

A.N Lab

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu

Full Time

FTECH (product) tuyển dụng Business Development tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương thỏa thuận

FTECH

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Amnis Finance tuyển dụng Marketing Manager tại Hoàn Kiếm, Hà Nội – Mức lương upto 40 triệu/tháng

Amnis Finance

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

35-40 triệu

Full Time

Amnis Finance tuyển dụng Frontend Developer tại Hoàn Kiếm, Hà Nội – Mức lương upto 30 triệu/tháng

Amnis Finance

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

Amnis Finance tuyển dụng Content Marketing tại Hoàn Kiếm, Hà Nội – Mức lương upto 18 triệu/tháng

Amnis Finance

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu

Full Time

Metaway Holdings tuyển dụng Business Development tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương 20-30 triệu/tháng

METAWAY HOLDINGS

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu, 25-30 triệu

Full Time

Metaway Holdings tuyển dụng Marketing Specialist tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương 20-30 triệu/tháng

METAWAY HOLDINGS

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu, 25-30 triệu

Full Time

Treehouse Tuyển dụng Blockchain Protocol Analyst tại Thủ Đức, HCM – Mức lương cạnh tranh

Treehouse

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Treehouse Tuyển dụng Engineering Manager tại Thủ Đức, HCM – Mức lương >50 triệu/tháng

Treehouse

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Trên 50 triệu

Remote

Binance Tuyển dụng Customer Service – Vietnamese & English (Remote) – Mức lương thỏa thuận

Binance

Hà Nội, Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 3 tuần

20-25 triệu

Remote

Ethereum Foundation Tuyển dụng ZK Circuits Engineer (Remote) – Mức lương cạnh tranh

Ethereum Foundation

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

35-40 triệu

Remote

BingX Tuyển dụng Business Development Manger làm việc Remote – Mức lương cạnh tranh

BingX

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

30-35 triệu, 35-40 triệu

Full Time

Technology Orbit tuyển dụng Business Development tại Gò Vấp, HCM – Mức lương 400-1000 USD/tháng

Technology Orbit

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu, 15-20 triệu, 20-25 triệu

Full Time

Technology Orbit tuyển dụng Marketing Specialist tại Gò Vấp, HCM – Mức lương 400-1000 USD/tháng

Technology Orbit

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu, 20-25 triệu

Remote, Full Time

Uquid tuyển dụng Marketing Manager (Fulltime tại Hà Nội/Remote) – Mức lương 20-30 triệu/tháng

Uquid

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu, 25-30 triệu

Full Time

Nami Foundation tuyển dụng Marketing Specialist tại Thanh Xuân, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Nami Foundation

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Nami Foundation tuyển dụng Content Marketing tại Thanh Xuân, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

Nami Foundation

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Pi Gaming tuyển dụng Trưởng phòng tài chính tại Tân Phú, HCM – Mức lương 20-25 triệu/tháng

Pi Gaming

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Pi Gaming tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tại Tân Phú, HCM – Mức lương 20-25 triệu/tháng

Pi Gaming

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

20-25 triệu

Full Time

Pi Gaming tuyển dụng Chuyên viên tài chính tại Tân Phú, HCM – Mức lương 15-25 triệu/tháng

Pi Gaming

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu, 20-25 triệu

Full Time

Pi Gaming tuyển dụng Marketing Manager tại Tân Phú, HCM – Mức lương 40-50 triệu/tháng

Pi Gaming

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

40-45 triệu, 45-50 triệu

Full Time

TimeGroup tuyển dụng Business Development tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương 15-30 triệu/tháng

TimeGroup

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu, 20-25 triệu, 25-30 triệu

Full Time

Unich Labs tuyển dụng Content Marketing (SEO) tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương 20-30 triệu/tháng

Unich Labs

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

Metaway Holding tuyển dụng Senior React Native tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương 40 – 60 triệu/tháng

METAWAY HOLDINGS

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

Trên 50 triệu

Full Time

SmartOSC tuyển dụng Blockchain Techlead tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 30-35 triệu/tháng

SmartOSC

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 1 tháng

30-35 triệu, 40-45 triệu

Full Time

Amnis Finance tuyển dụng Marketing Executive tại Hoàn Kiếm, Hà Nội – Mức lương 20-25 triệu/tháng

Amnis Finance

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu, 15-20 triệu

Full Time

TPS Software tuyển dụng Developer Specialist tại Quận 2, HCM – Mức lương 25-30 triệu/tháng

TPS Software

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

Dự án SocialFi + Games tuyển dụng Business Development tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 600-800 USD/tháng

Dự án SocialFi + Games

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu

Full Time

1bitlab Technology JSC tuyển dụng Developer Specialist tại Nam Từ Liêm, Hà Nội – Mức lương 25-30 triệu/tháng

1bitlab Technology JSC

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

25-30 triệu

Full Time

Athena TechHub tuyển dụng Content Marketing tại Tân Bình, HCM – Mức lương 15-20 triệu/tháng

Athena TechHub

Hồ Chí Minh

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

15-20 triệu

Full Time

FTECH (product) tuyển dụng Content Marketing tại Đống Đa, Hà Nội – Mức lương 10-15 triệu/tháng

FTECH

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

10-15 triệu

Full Time

Synodus tuyển dụng Developer Specialist tại Cầu Giấy, Hà Nội – Mức lương upto 40 triệu/tháng

Synodus

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

35-40 triệu

Full Time

Tiendientu.com Tuyển dụng Video Editor tại Nam Từ Liêm Hà Nộị – Mức lương 8-10 triệu/tháng

Tiendientu

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

5-10 triệu

Full Time

Tiendientu.com Tuyển dụng Content Marketing tại Nam Từ Liêm, Hà Nộị – Mức lương 8-10 triệu/tháng

Tiendientu

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

5-10 triệu

Full Time

Halo Labs tuyển dụng Marketing Specialist tại Hà Đông, Hà Nội – Mức lương 30-35 triệu/tháng

Halo Labs

Hà Nội

Đã hết hạn ngày để ứng tuyển

Cập nhật 2 tháng

30-35 triệu