UniRouter Airdrop

UniRouter - một giao thức về thanh khoản đang tặng tổng cộng 1.000.000 URO và 800 USDT cho những người tham gia airdrop của họ. Hướng dẫn chi tiết tại đây!

Logo
Trạng tháiVerified
Dự ánUniRouter
Quỹ thưởngn/a
TwitterTham gia Twitter
DiscordTham gia Discord

UniRouter là một giao thức phi tập trung được thiết kế để cải thiện thanh khoản và trải nghiệm giao dịch. Nó đạt được điều này bằng cách tích hợp các tài sản dựa trên Bitcoin như Atomicals và Ordinals vào hệ sinh thái Ethereum Virtual Machine (EVM). Sự tích hợp này mở rộng khả năng tiếp cận đối với các tài sản này đồng thời tạo điều kiện cho các tiện ích khác nhau như đặt cược và cung cấp thanh khoản trên các nền tảng như sàn giao dịch phi tập trung Uniswap.

UniRouter đang tặng tổng cộng 1.000.000 URO và 800 USDT cho những người tham gia airdrop của họ. Người dùng có thể hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội dễ dàng để nhận miễn phí XRP.

Hướng dẫn tham gia UniRouter Airdrop

Bước 1: Truy cập trang airdrop của UniRouter.

Bước 2: Nhấn vào “Connect to Zealy” ở góc trên bên phải trang và kết nối tài khoản Twitter/X của bạn.

Zealy Unirouter

Bước 3: Theo dõi kênh Twitter, Discord và Telegram của họ để nhận XP miễn phí.

Bước 4: Người dùng cũng có thể kiếm điểm bổ sung bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Bước 5: 1.000.000 URO sẽ được airdrop cho người dùng. Ngoài ra, họ cũng airdrop 800 USDT cho người tham gia.

Dự án đã xác nhận airdrop dành cho những người tham gia.

Đọc thêm: XYRO Airdrop

0.0/5

Love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *