Airdrops Announcement

Token Metrics

Token Metrics là một công ty nghiên cứu đầu tư tiền điện tử sử dụng

n/a

°

Tari

Tari là một giao thức blockchain đa năng được xây dựng bằng Rust đã gọi

n/a

°

Storm Trade

Storm Trade là nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung đầu tiên trên

5.000.000 STORM

°

CAGA Crypto

CAGA Crypto là một blockchain Layer-1 đang tổ chức chương trình airdrop lớn dành cho

1,000,000,000 CAGA

°

Moongate

Moongate là một nền tảng Web3 hỗ trợ tương tác với thế giới thực đã

°

Privasea

Privasea là một dự án DePin + AI sử dụng công nghệ FHE đã gọi

n/a

°

Apillon

Apillon là một cổng dẫn các dịch vụ Web3 được cung cấp bởi các Parachain

1.000.000 NCTR

°

BounceBit

BounceBit một blockchain dành riêng cho hệ sinh thái Bitcoin đã gọi vốn được 6M

n/a

°

Elixir

Elixir là một mạng lưới DPoS đa mô-đun gọi vốn thành công được 17,6 triệu

n/a

°

Ultimate Digits

Ultimate Digits - dự án Depin trên Base đang tổ chức chương trình airdrop dành

12% Token

°

Challenge.gg

Challenge.gg nền tảng gaming đang có chương trình airdrop tổng cộng 5M token Challenge cho

5,000,000 Token Challenge

°

XSwap

XSwap là một cross-chain sử dụng công nghệ CCIP của Chainlink, dự kiến sẽ phát

n/a

°

Layer3

Nền tảng Layer3 đang tổ chức chương trình nhận thưởng bằng cách hoàn thành các

n/a

°

ZKE Exchange

ZKE Exchange là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tiên tiến này đang

157.500.000.000 ZKB

°

Nyan Heroes

Nyan Heroes là một trò chơi bắn súng được đầu tư lên đến 13M USD,

n/a

°