CAGA Crypto

CAGA Crypto là một blockchain Layer-1 đang tổ chức chương trình airdrop lớn dành cho những người ủng hộ khi tham gia testnet với giải thưởng lên đến 1,000,000,000 CAGA.

caga crypto airdrop
Trạng tháiVerified
Dự ánCAGA Crypto
Quỹ thưởng1,000,000,000 CAGA
TwitterTham gia Twitter

CAGA Crypto là một blockchain Layer-1 nhằm tạo môi trường đáng tin cậy để thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả và bền vững.

CAGA đang tiến hành phát tặng một tổng giải thưởng lên đến 1,000,000,000 token CAGA, sẽ được chia sẻ cho tất cả các người tham gia testnet có đủ điều kiện. Tham gia các nhiệm vụ Galxe và QuestN của họ và kiếm điểm miễn phí

Hướng dẫn tham gia CAGA Crypto Airdrop

Bước 1: Truy cập: https://chainlist.org/chain/72778 để thêm mạng CAGA crypto Ankara Testnet, sau đó tiến hành thêm vào ví Metamask.

Bước 2: Sau khi đã thêm vào ví Metamask, truy cập: https://portal-testnet.cagacrypto.com/ để kết nối ví.

CAGA Crypto

Bước 3: Nhấn vào Faucet và gửi địa chỉ ví của bạn để nhận token testnet. Mỗi 24 giờ, bạn sẽ nhận được 1 CAGA từ Faucet.

Sử dụng token CAGA bạn nhận được ở trên trong DEX để thực hiện các giao dịch.

Step 3

Bước 4: Vào phần Bridge, bạn có thể hoán đổi các token giữa hai mạng là CAGA và Sepolia.

Bước 5: Mint NFTs bằng đồng CNT với các mức giá khác nhau: 5CNT, 10CNT, 20CNT (1CNT = 1 CAGA).

Tiếp theo, tham gia làm câu hỏi trên Galxe và QuestN:

Đáp án của câu hỏi là: PoA, Yes.

0.0/5

Love

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *