USD

Nhân Dân Tệ Trung Quốc vượt mặt USD trên thị trường toàn cầu

Đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc đang mạnh mẽ lên ngôi, vượt qua Đô