Friend.tech

SocialFi là gì? Top 5 dự án SocialFi đáng chú ý 2024

SocialFi là gì? Những dự án nào đáng chú ý nhất trong mảng này? Cùng

Tài khoản X friend.tech nghi ngờ bị tấn công

Tài khoản X của ứng dụng token xã hội được phát triển trên Base -