W

Winding Up

Trong tài chính phi tập trung (DeFi), kết thúc về cơ bản có nghĩa là

Winding Down

Kết thúc là quá trình hủy gói mã thông báo trở lại dạng ban đầu

Whitepaper

Whitepaper trong lĩnh vực tiền điện tử là một bản thảo để mô tả chi

Whitelist

Danh sách những người tham gia quan tâm đến đợt chào bán tiền xu lần

White Swan Event

Thiên nga trắng là một sự kiện dễ dự đoán dựa trên thông tin và

White Label Staking

Trong đặt cược nhãn trắng, người nắm giữ tiền điện tử nhận được nút xác

White Label

Ghi nhãn trắng cho phép một công ty tùy chỉnh khung sản phẩm hiện có

White Hat Computer Hacker

Tin tặc mũ trắng sử dụng kỹ năng của mình để cải thiện bảo mật

When Moon

Một cụm từ dùng để hỏi khi nào giá tiền điện tử sẽ bùng nổ.

When Lambo

Một cụm từ đề cập đến thời điểm những người nắm giữ tiền điện tử

What Is the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một cơ quan của Hoa

Whale

Một thuật ngữ dùng để mô tả các nhà đầu tư sở hữu số lượng

Wei

Phần nhỏ nhất của Ether, với mỗi Ether là 1000000000000000000 Wei.

WebSocket

WebSocket cho phép liên lạc hai chiều giữa máy khách (ví dụ: trình duyệt web)

Web3 Foundation

Quỹ Web3 được thành lập để thúc đẩy các công nghệ và ứng dụng mới

Web 3.0

Web 3.0 là thế hệ tiếp theo của Internet.

Web 2.0

Web 2.0 mô tả trạng thái hiện tại của web, hỗ trợ nhiều nội dung

Web 1.0

Web 1.0 là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả phiên bản đầu