V

Volume

Bao nhiêu tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất

Volatility

Một thước đo thống kê về độ phân tán lợi nhuận, được đo bằng cách

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin là một trong những người tạo ra Ethereum, loại tiền điện tử lớn

Virus

Máy tính thường bị nhiễm vi-rút khi người dùng vô tình cài đặt vi-rút thông

Virtual Reality (VR)

Công nghệ thực tế ảo (VR) được sử dụng để mô phỏng một thế giới

Virtual Private Network (VPN)

Mạng riêng ảo (VPN) là công nghệ tạo ra một mạng an toàn và được

Virtual Commodity Association (VCA)

Hiệp hội hàng hóa ảo là một tổ chức phi lợi nhuận gồm các sàn

Virtual Automated Market Makers (vAMMs)

Nhà tạo lập thị trường tự động ảo (vAMM) là một hệ thống cung cấp

Virgin Bitcoin

Một Bitcoin chưa bao giờ được chi tiêu.

Vesting Period

Hành động hạn chế việc bán mã thông báo trong một khoảng thời gian cụ

Verification Code

Mã xác minh là một phương pháp bảo vệ an ninh được sử dụng để

Venture Capital

Một hình thức vốn cổ phần tư nhân được cung cấp để tài trợ cho

Vaporware

Một dự án tiền điện tử chưa bao giờ được phát triển thực sự.

Vanity Address

Địa chỉ công khai tiền điện tử có các chữ cái và số tùy chỉnh,

Validator

Một người tham gia trên chuỗi khối bằng chứng cổ phần (PoS), tham gia vào