U

Utility Token

Mã thông báo được thiết kế đặc biệt để có thể giúp mọi người sử

Utility Mining

Khai thác tiện ích là một cơ chế cho phép phân phối mã thông báo

UTC Time

Giờ phối hợp quốc tế.

User Interface

Giao diện người dùng là sự tương tác của người dùng với trang web hoặc

Use Case

Ca sử dụng là sự mô tả các tương tác giữa một tác nhân (con

US Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) là cơ quan thực

Unstoppable Domains

Tên miền không thể ngăn cản là tên của một công ty có trụ sở

Unspent Transaction Output (UTXO)

Một giao dịch chưa được chi tiêu sau khi hoàn tất, tương tự như số

Unregulated

Một cái gì đó không được kiểm soát bởi một cơ quan tập trung hoặc

Unrealized Profit & Loss

Lãi và lỗ chưa thực hiện xảy ra khi bạn mở một vị thế đối

Unpermissioned Ledger

Một sổ cái công khai được mở cho bất kỳ ai mà không bị một

United States House Committee on Financial Services

Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ là một ủy ban

Unit of Account

Đơn vị tài khoản là đơn vị đo lường tiêu chuẩn được sử dụng trong

UNI Token

Token quản trị gốc của Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất tại

Unconfirmed

Trạng thái trong đó giao dịch chưa được thêm vào blockchain.

Uncle Block (Ommer Block)

Uncle Block (Ommer Block) dùng để chỉ khối bị loại bỏ trong hiện tượng hai

Unbanked

Không có dịch vụ ngân hàng đề cập đến những người không thể truy cập