S

Synthetic Asset

Tài sản tổng hợp (Synthetic assets), đôi khi được gọi là synth, là sự kết

Symmetric Key Cryptography

Mật mã khóa đối xứng (Symmetric key cryptography) là một loại mật mã sử dụng

Symbol

Symbol là mã của một loại tiền điện tử; ví dụ: biểu tượng của Bitcoin

Sybil Attack

Các cuộc tấn công Sybil (Sybil attacks) là hành động làm suy yếu mạng trực

Swing Trading

Swing trading là một kỹ thuật giao dịch thị trường nhằm mục đích kiếm lợi

Swing Failure Pattern (SFP)

A swing failure pattern (SFP) là một chỉ báo đảo chiều xu hướng có thể

Swarm

A swarm là một nhóm bạn cùng chia sẻ một torrent.

Surge (Ethereum)

Ethereum Surge là một giai đoạn phát triển của mạng Ethereum. Nó bao gồm một

Support Level

Mức hỗ trợ trong tiền điện tử (support level ) là khi giá của tài

Supply Chain Attack

Tấn công chuỗi cung ứng (supply chain attack) là một chiến thuật được tin tặc

Supply Chain

Chuỗi cung ứng (supply chain) là tập hợp các bước mà sản phẩm hoặc dịch

Supply and Demand

Cung và cầu (Supply and demand) là các mức độ trong nền kinh tế quyết

Supercycle

Trong kinh tế học, siêu chu kỳ (upercycle) mô tả một khoảng thời gian kéo

Supercomputer

Siêu máy tính (supercomputer) là phiên bản ưu việt của máy tính đa năng, có

Succinct Proofs of Random Access (SPoRA)

Bằng chứng ngắn gọn về truy cập ngẫu nhiên (SPoRA) là một cơ chế đồng

Substrate

Substrate là một khung phát triển ứng dụng web được phát triển bởi Parity Technologies.

Subnet

Subnet (mạng con) là một mạng nhỏ hơn nhóm các nút có đặc điểm chung

Subgraph Manifest

Subgraph Manifest là một thành phần của sơ đồ con bao gồm thông tin liên