R

Regens

Regen, like degen, là một thuật ngữ dùng để mô tả người dùng tiền điện

Ring CT (Confidential Transactions)

RingCT là một công nghệ quan trọng trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt

Replicated Security (RS)

Bảo mật nhân rộng (RS) là một công nghệ mới cho phép chuỗi khối Cosmos

Ryuk Ransomware

Ryuk Ransomware là một loại phần mềm độc hại (malware) được sử dụng để thực

Roth IRA

Roth IRA là một loại tài khoản hưu trí cá nhân được ưu đãi thuế

Reverse ICO

Trong một ICO đảo ngược, một công ty đã được thành lập sẽ huy động

Rust

Rust là ngôn ngữ lập trình đa mô hình, tương tự như C++.

Rug Pull

Rug pull là một hình thức lừa đảo, mô tả việc các nhà phát triển

Ruby (Programming Language)

Ruby là ngôn ngữ lập trình cấp cao được thiết kế tập trung vào tính

Repair Miners

Repair miners là một loại nút khai thác được đề xuất trong mạng Filecoin

Rough Consensus

Đồng thuận thô là một thuật ngữ được sử dụng trong việc ra quyết định

Regional/Local/Community Currencies

Regional/Local/Community Currencies là phương tiện trao đổi hàng hóa được sử dụng ở các vị

Rehypothecation

Rehypothecation là một quá trình trong đó các nhà môi giới sử dụng tài sản

ROI

ROI là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư, được sử

Roger Ver

Roger Ver , được biết đến với biệt danh "Bitcoin Jesus", là một trong những

Roadmap

Roadmap là một công cụ vạch ra hướng đi mà bạn sẽ thực hiện để

Ring Signature

Ring Signature là một loại chữ ký số cho phép giao dịch ẩn danh và