P

Pump and Dump (P&D) Scheme

Một hình thức lừa đảo liên quan đến lạm phát giả tạo về giá của

Profit and Loss (P&L) Statement

Profit and loss (P&L) là báo cáo tài chính cung cấp bản tóm tắt về

Public-Key Cryptography

Public-key cryptography là tập hợp các quy trình mã hóa dựa trên thuật toán được

Pyramid Scheme

Pyramid scheme là một trò lừa đảo tài chính bất hợp pháp giả mạo như

Protocol Layer

Lớp giao thức của blockchain được định nghĩa là các quy tắc và quy trình

Proof-of-Time (PoT)

Proof of Time (PoT) là một thuật toán mang tính chất là phi tập trung

Put Option

Put option cung cấp cho chủ sở hữu cơ hội, nhưng không bắt buộc, mua

Pure Proof of Stake (PPoS)

Pure Proof of Stake (PPoS) là một cơ chế đồng thuận (consensus mechanism) được sử

Proof-of-Donation

Proof-of-donation đề cập đến việc tích hợp các khoản quyên góp từ thiện vào chức

Proof-of-Immutability (PoIM)

Proof-of-Immutability (PoIM) là một loại hệ thống blockchain sử dụng cách tiếp cận dựa trên

Pump and Dump (P&D) Scheme

Một hình thức lừa đảo liên quan đến lạm phát giả tạo về giá của

Public-Key Infrastructure

Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) là tập hợp các vai trò, quy

Public Sale

Public Sale được hiểu đơn giản là vòng bán công khai coin hay token của

Proof of Attendance Protocol

Proof of Attendance Protocol (POAP) đề cập đến một đề nghị tham gia sử dụng

Public Key

Public key là một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số, đóng vai trò

Public Blockchain

Public Blockchain là một loại Blockchain công cộng, mở, mà ai cũng có thể truy

Public Address

Public address là hàm băm mật mã của khóa chung, cho phép người dùng sử

Pseudonymous

Viết bởi tên giả, chẳng hạn như “Satoshi Nakamoto.”