M

Mainnet

An independent blockchain running its own network with its own technology and protocol.

Moore’s Law

Nguyên tắc định luật Moore phát biểu rằng vì số lượng bóng bán dẫn trên

Multi-Chain

Multi-chain là một thuật ngữ mang nghĩa “đa chuỗi, đa nền tảng”. Cụ thể hơn

Multisignature

Ví tiền điện tử đa chữ ký yêu cầu nhiều hơn một chữ ký để

Multi-Coin Wallet

Multi-coin wallet, là một loại ví tiền điện tử cho phép người dùng lưu trữ,

Mining

Mining (Đào coin) là một quy trình tính toán và công nghệ cực kỳ phức

Moving Average (MA)

Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện

My Story (VeChain)

Một hệ thống đảm bảo kỹ thuật số được DNV và VeChain xây dựng trên

Mutual Credit Line

Tín dụng tương hỗ là một mạng lưới trao đổi đa phương trong đó tiền

Mining Farm

Mining farm là một nơi dành riêng cho việc khai thác tiền điện tử.

Multi-Signature (Multi-Sig)

Một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu nhiều hơn một khóa để

Multi-Party Computation as-a-Service

Dịch vụ tính toán nhiều bên (MPC) là một mô hình kinh doanh trong đó

Multi-Party Computation

Multi-party computation (MPC) là một kỹ thuật mã hóa nổi tiếng được thiết kế để

Multi-level Marketing

Tiếp thị đa cấp là một mô hình kinh doanh liên quan đến việc bán

MilliBitcoin

MilliBitcoin là phiên bản chia nhỏ của Bitcoin (BTC) , chính xác bằng một phần

Moloch DAO

Moloch DAO là một tổ chức tự trị phi tập trung tài trợ cho các

Mt. Gox

Một sàn giao dịch tiền điện tử để mua và bán Bitcoin đã đóng cửa

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Một phương pháp phân tích kỹ thuật.