0-9

80/20 Rule (Pareto Principle)

Quy tắc 80/20, thường được gọi là Nguyên tắc Pareto, nói rằng 20% hành động

7d

Là viết tắt của dữ liệu trong 7 ngày qua.

52-Week High/Low

Là giá thị trường cao nhất và thấp nhất của một tài sản nhất định

52-Week Range

Là sự chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một tài

51% Attack

Nếu hơn một nửa sức mạnh máy tính hoặc tốc độ băm khai thác trên

401(k) Plan

Kế hoạch 401(k) là một chương trình tiết kiệm hưu trí do các công ty

30d

Là viết tắt của dữ liệu trong 30 ngày

24hr

Là viết tắt của dữ liệu trong 24 giờ qua.

1hr

Là viết tắt của dữ liệu trong 1 giờ qua.

0x Protocol

0x là một nền tảng mã nguồn mở dựa trên Ethereum để trao đổi tiền