OTPPay là một nền tảng thanh toán dựa trên OMNI là một cầu nối giữa thanh toán tiền mặt và tiền điện tử. Token của OTPPay có tên mã OTP và đã hoàn tất phát hành Pre ICO.

ICO Roadmaps

Pre ICO

Mar 5th: Bắt đầu Pre ICO
Apr 3rd: Kết thúc Pre ICO
Mục tiêu: 3750 ETH
Giá trị 1 OTP = 0.0000625 ETH
1 ETH = 16000 OTP
Thưởng: 20%

ICO Giai Đoạn 1

Apr 4th: Bắt đầu ICO giai đoạn 1
May 3rd: Kết thúc ICO giai đoạn 1
Mục tiêu: 37500 ETH
Giá trị 1 OTP = 0.000125 ETH
1 ETH = 8000 OTP
Thưởng: 15%

ICO Giai Đoạn 2

May 4th: Bắt đầu ICO giai đoạn 2
Jun 2nd: Kết thúc ICO giai đoạn 2
Target: 30000 ETH
Giá trị 1 OTP = 0.000125 ETH
1 ETH = 8000 OTP
Thưởng 10%

 

Đội ngũ phát triển

 

 

 

Tìm hiểu thêm về OTPPAY tại: OTPPAY.IO

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here