Ủy ban dịch vụ thuế Hàn Quốc – The South Korean National Tax Service (NTS) thông báo sẽ tiến hành đánh thuế lên tiền điện tử bao gồm cả Bitcoin. Ủy ban cũng đã thảo luận kỹ lưỡng về việc bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin giao dịch của người dùng.

Kế họach đánh thuế của NTS

Quảng Cáo

Tuần này, NTS đã tiết lộ bản kế họach liên quan đến việc thu thuế tiền điện tử bao gồm cả Bitcoin và điều này đã được thông báo chính thức tại diễn đàn Ủy ban thuế quốc gia năm 2017 được chủ trì bởi NTS với sự tham gia của các ủy ban thuế địa phương và học viện tài chính Hàn Quốc vào thứ ba.

NTS cho biết sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn tất bảng kế hoạch đánh thuế và kỳ vọng sẽ hòan thành vào đầu năm 2018. Đại diện NTS chia sẻ rằng chúng tôi sẽ cố gắng truy thu thuế theo đúng quy định luật pháp lên tiền điện tử. Kể từ khi ra đời, tiền điện tử giờ đây đã có thể xem như một lọai tài sản như bất động sản, chứng khóang và vì vậy nó cần được đánh thuế.

Sửa đổi bộ sung bộ luật thuế

Giáo sư Kim Byung-il thuộc cơ quan nghiên cứu kinh tế và quản lý doanh nhiệp thuộc trường đại học Kangnam – Kangnam University’s Department of Economics and Business Administration đã chỉ ra rằng những quốc gia phát triển ở thế giới đều đã sẵn sang để truy thu thuế tiền điện tử và Hàn Quốc cũng nên chuẩn bị như vậy.

Giáo sư giải thích rằng thế giới hiện giờ đang rất cần một tiêu chuẩn chung để định nghĩa tài sản kỹ thuật số và một phương thức đo lường giá trị chính xác. Hiện tại việc đánh thuế doanh nghiệp, liên doanh, thuế phụ thu đều khá dễ dàng. Tuy nhiên giáo sư cho rằng trong trường hợp của thuế chuyển đổi thì cần phải sửa đổi lại luật thuế thu nhập và thuế giao dịch.

Bộ luật thuế vẫn chưa thể sắn sàng cho năm sau, bộ trưởng kinh tế Hàn Quốc là ông Kim Dong-yeon đã tổ chức một cuộc họp báo tại văn phòng chính phủ Sejong tuần trước để thông báo kế họach đánh thuế Bitcoin và những đồng tiền điện tử khác nhưng vẫn chưa có nhiều tiến triển. Ông kết luận rằng bộ luật có thể sẽ được hòan thành vào cuối năm 2018.

Theo Bitcoin News

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here