Hàn Quốc đang đẩy nhanh quá trình sọan thảo bộ luật giám sát tiền điện tử. Theo như bộ tư pháp nước này thì bộ luật sẽ tập trung vào việc xác định và xử phạt các họat động đa cấp và các giao dịch cá nhân không rõ mục đích liên quan đến tiền điện tử.

Bộ luật tập trung vào các họat động tội phạm

Chính phủ Hàn Quốc đã phát ra thông báo chính thức rằng bộ luật giám sát tiền ảo mới của nước này sẽ tập trung vào các họat tội phạm chẳng hạn như đa cấp.

Bộ luật xử phạt tội phạm hiện tại vẫn chưa bao gồm tiền điện tử, những điều luật mới sẽ được sọan thảo bởi những cơ quan chính phủ liên quan bao gồm cả bộ tư pháp, ủy ban tài chính dịch vụ – the Ministry of Strategy and Finance (MSF) và ủy ban thương mại tự do – the Fair Trade Commission (FTC).

Theo như thông báo đưa ra, nhiệm vụ của những cơ quan này là xác định rõ nền tảng xử phạt các họat động vi phạm.

Theo như bộ tư pháp thông báo hồi tuần trước mức phạt dành cho các họat động tội phạm liên quan đến tiền ảo sẽ rất nặng là từ 5 năm tù giam với mức phạt 50 triệu Won lên đến 10 năm tù giam với mức phạt tới 500 triệu won. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có điều luật nào rõ ràng liên quan đến tội phạm tiền điện tử để làm nền tảng xử phạt những vi phạm này.

Sửa đổi bộ luật hiện hành

Theo như thông báo, mục đích của bộ luật mới là để bảo vệ người giao dịch hàng hóa và kiến tạo môi trường giao thương lành mạnh. Từ khi chính phủ Hàn Quốc không xem tiền điện tử như một đơn vị tiền tệ thì các quan chức chính phủ cố tương đồng tiền ảo phù hợp với bộ luật hiện hành để dễ quản lý.

Đại diện ủy ban cho biết: “Chính phủ sẽ thiết lập các điều khỏan luật mới và sửa đổi bổ sung các điều luật hiện hành nhằm bảo vệ các họat động giao dịch được an tòan và công bằng với tiền ảo trực tiếp hoặc thông qua trung gian”.

Hơn nữa, chính phủ cũng tiến hành sửa đổi những điều luật liên quan đến biện pháp chống rửa tiền – anti-money laundering (AML) bao gồm cả các giao dịch tiền ảo phải được thông qua bởi các ủy ban.

Theo Bitcoin News

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here