Nhóm công tác tài chính (FATF), nhóm quốc tế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ bắt đầu phát triển các quy tắc ràng buộc dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6, một quan chức Nhật Bản quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters ngày 12 tháng 6.

FATF bổ sung các quy định mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Các quy định mới sẽ là các quy định được nâng cấp các được FATF thông qua vào tháng 6 năm 2015. FAFT sẽ xem xét liệu các hướng dẫn hiện hành về các biện pháp chống rửa tiền (AML) và báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ và có thể được áp dụng cho các sàn giao dịch mới. Tổ chức liên chính phủ cũng sẽ báo cáo điều tra cách làm việc với các nước đã chuyển sang cấm các tiền điện tử.

FATF có trụ sở tại Paris và bao gồm 37 quốc gia thành viên khác nhau. Tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1989 theo chỉ thị của G7.

Các quy định mới nhằm giải quyết một “số thiếu sót” mà FATF đã nêu trong năm 2015, đặc biệt là thúc đẩy AML của quốc gia và các biện pháp phòng chống tài chính tội phạm.

Theo Cointelegraph

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here