Cơ quan giám sát Châu Âu – European Supervisory Authorities (ESAs) đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử và khẳng định thị trường tiền điện tử đã thể hiện quá rõ ràng những dấu hiệu của một bong bóng tài chính. Thông báo được đưa ra vào thứ hai ngày 12 tháng 2.

ESAs đưa ra cảnh báo về các rủi ro khi đầ ưt vào tiền điện tử

ESAs đã thảo luận với Ủy Ban Giám Sát Thị Trường Chứng Khoáng Châu Âu – European Securities and Markets Authority (ESMA), Ủy Ban Kiểm Toán Ngân Hàng – European Securities and Markets Authority (ESMA) và Ủy Ban Bảo Hiểm và Hưu Trí Châu Âu – European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) để đi đến kết luận về cảnh báo trên.

Rủi ro cao liên quan trực tiếp đến đầu tư tiền điện tử theo như ESAs định nghĩa là “Có thể mất một số tiền lớn hoặc tất cả số tiền đầu tư”.

“ESAs đưa ra cảnh báo với các nhà đầu tư vào tiền điện tử đó là việc phải chấp nhận một rủi ro cực kỳ cao khi đổ tiền vào những sản phẩm và dịch vụ không được pháp luật bảo vệ”.

Quảng Cáo

Cảnh báo trên đã được đưa lên website chính thức của ESAs đi kèm với một lời giải thích rằng rất nhiền người đang đổ tiền vào thị trường tiền điện tử mà không hiểu rõ những rủi ro đi kèm. Hơn nữa, ESAs cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử không được quản lý thì các nhà đầu tư hoàn toàn không được pháp luật bảo vệ bởi vì thị trường tiền điện tử nằm ngoài tầm quản lý của các ủy ban kinh tế toàn cầu, điều đó có nghĩa rằng nếu các nhà đầu tư bị mất tiền vì một cuộc tấn công mạng vào các sàn giao dịch tiền điện tử thì những nhà đầu tư này không được luật pháp Châu Âu bảo vệ.

Theo Cointelegraph

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here