Thông qua nỗ lực của một nhóm trực thuộc Banco Central do Brazil, bài nghiên cứu này hướng đến ứng dụng trong việc xậy dựng thẻ căn cước, quản lý tiền tệ địa phương và các thỏa thuận kí kết trong kinh doanh.

Tuy vậy, mục tiêu ở đây không phải là xây dựng nên một nền tảng hỗ trợ cho các hoạt động kí kết giấy tờ tại ngân hàng trung ương mà đó là việc xây dựng một hệ thống backup “tối thiểu” cho hoạt động chuyển đổi vốn nếu hệ thống bị lỗi.

Các tác giả của bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thiết kế của hệ thống này bao gồm một hệ thống Blockchain được cấp phép trong đó các viện tài chính và bản thân ngân hàng trung ương chính là những “node” phê chuẩn. Bài nghiên cứu kết luận rằng dù cho bảo mật cá nhân là một mảng tiềm năng nhưng ngân hàng trung ương Brazil “có thể tạo ra một kho dữ liệu giúp chia sẻ các thông tin được thu thập và tái tạo thông qua các cơ quan.”

Theo Coindesk

Tham gia Kiếm Bitcoin miễn phí trên mạng xã hội Minds

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Facebook

Tham gia cộng đồng Tiền Điện Tử trên Telegram

Bình Luận

Bình Luận tại đây

- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here